Naslovnica Porodica Logopedski pregled predškolaca

Logopedski pregled predškolaca

1020
0
PODIJELI

POLAZAK U ŠKOLU PREDSTAVLJA VELIKI KORAK U ŽIVOTU DJETETA I NJEGOVIH RODITELJA.

Da bi se dijete pripremilo za polazak u školu i prilagodilo školskim zahtjevima, potreban je solidan razvoj svih djetetovih sposobnosti, što uključuje grafomotoriku, pojam broja i boje, govor i rječnik, govornu analizu i sintezu, emocionalnu i socijalnu zrelost.

GRAFOMOTORIKA

Da bi dijete uspješno savladalo proces pisanja, potrebno je da ima izdiferenciranu finu motoriku mišića šake i prstiju. Treba da zna da drži olovku pravilno, da ne pritiska olovkom i da linija bude ravna. To se uči uz vježbe crtanja, spajanja linija, rad sa makazama, plastelinom i sl.

ANALIZA I SINTEZA

Pokazuje svjesnost djeteta o pisanom jeziku. Između pete i šeste godine djeca primjećuju glasovnu strukturu riječi tako da dijete mora znati razdvojiti riječi na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u riječi.

Takođe je bitno da može da razdvoji riječ na glasove i da od pojedinih glasova sastavi riječ npr. (k-u-ć-a – kuća), (pas  – p-a-s). Učenje pjesmica dovodi do proširivanja vokabulara, vježba se izgovor, razvijaju se sve psihičke funkcije.

ARTIKULACIJA  GLASOVA

Kod predškolskog djeteta artikulacija mora biti pravilna. Ako postoji artikulacioni problem treba se obratiti logopedu zbog korekcije i tretmana. Predškolac u govoru treba da koristi složenu rečenicu koja ima svoje gramatičke strukture. Mora znati uspješno da savlada i verbalno opiše značenje poznatih pojmova ( npr.kuća-zgrada u kojoj živim) i da pravilno prepričava poznate događaje ili priče.

BROJ I BOJE

Prostorni i vremenski odnosi do polaska u školu takođe moraju biti usvojeni. Dijete treba da razumije prijedloge, priloge, da klasifikuje objekte po veličini, boji, broju, obliku, dane u nedelji i godišnja doba.

Da li dijete treba da zna da čita i piše?

Kao što je navedeno, djetetov govorni razvoj treba da bude na nivou za usvajanje pismenosti.

TREBA PROVJERITI KAKVA JE MOTIVACIJA DJETETA ZA UČENJE ČITANJA I PISANJA.

Ima djece koja spontano počnu da čitaju oko šeste godine, ima djece koja u većini slučajeva čitaju poslije prvog polugodišta prvog razreda.

I jedni i drugi u kasnijem životu su manje više uspješni. To zavisi i od radnih navika, motivacije za učenje, podrške roditelja i širine koju pružaju svojoj djeci od samog rođenja.

Zato je bitno korišćenje bogatog repertoara igara sa glasovima i riječima npr “na slovo na slovo”, koliko glasova ima u riječi, ili za jedan glas drugačije npr. som, dom, sos, kos, bos i slično.

PRIPREMITE DJECU DA ZAPOČETE AKTIVNOSTI DOVRŠE, VJEŽBAJTE PAŽNJU I KONCENTRACIJU, RAZVIJAJTE MAŠTU I IGRU

Ako svoje dijete pripremite za početak školovanja, imaće pozitivan stav prema školi. Ovakav stav treba da podržavate jer olakšava učenje i dijete lakše može da savlada teškoće na koje nailazi, zadovoljnije je i srećnije.

Prošetajete sa vašim djetetom do škole, objasnite mu da će u školi biti 3-4 sata, učiće računanje, pisanje, čitanje, crtanje, pjevanje i da će se igrati.

Radmila Čvorović, dipl.logoped

mojpedijatar.co.rs